Informacija pirkėjui

Privatumo politika

UAB „LAIKO ŽVAIGŽDĖ“ klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis www.laikrodziucentras.lt bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje. 

UAB „Laiko žvaigždė“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame. 

Tiesioginė rinkodara 

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti čia. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@laikrodziucentras.lt arba paštu: UAB „Laiko žvaigždė“, Partizanų g. 75k, Kaunas. 

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti LAIKRODŽIŲ CENTRAS naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje. 

Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas 

Įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje www.laikrodziucentras.lt, sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, „Laikrodžių centras“ parduotuvė, kur pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių. 

Kandidatų asmens duomenys 

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. 

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas. 

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus. 

Internetinės svetainės užklausos 

Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje www.laikrodziucentras.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir komentarą. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB „Laiko žvaigždė“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą. 

Žaidimai ir loterijos 

Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB „Laiko žvaigždė“ negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose. 

Duomenų saugojimo terminas 

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. 

Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos. 

Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų. 

Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų. 

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo bet kurioje “LAIKRODŽIŲ CENTRAS” ir/ar www.laikrodziucentras.lt parduotuvėje / internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau. 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Jūsų duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti UAB “Laiko žvaigždė” lojalumo programą ir www.laikrodziucentras.lt internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų užsakymo vykdymą, žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. 
Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą. 

Duomenų apsauga 

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. 

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. 

Jūsų sutikimai ir teisės 

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@laikrodziucentras.lt arba paštu: UAB „LAIKO ŽVAIGŽDĖ“, Partizanų g. 75k, Kaunas, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt). 

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. 

Galiojimas ir pakeitimai 

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 26 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.laikrodziucentras.lt/privatumo-politika.